Termelésirányítás! Termelésirányítási Rendszer, ERP, Laboratóriumi Rendszer, LIMS, Vállalatirányítás, Termelésirányítás Termelésirányítási rendszerIntegrált vállalatirányítás szerszámgyártó cégeknekVállalat irányítás szerszámgyártóknak
  LaborX LIMS

Mi a LaborX?

A LaborX LIMS egy professzionális laboratóriumi adatkezelő rendszer, amelyik képes ellátni bármely, a laboratóriumban felmerülő adatkezelési feladatot; úgymint mintaérkeztetés, mérési adatrögzítés, méréselbírálás, labornapló kezelés, törzsadat kezelés, vizsgálati bizonylat és jegyzőkönyvkészítés, mérőműszerek, dolgozók és elvégzett munkák nyilvántartása, statisztikák, jelentések készítése, munkafolyamat és mintaelkészültség követés, dokumentumok nyomtatása - a laboratórium minőségügyi kézikönyvében rögzített formátumban.

Modulok:

 • Analitikai labor modul
 • Mikrobiológiai labor modul
 • ÚJ FEJLESZTÉS! Útépítési labor modul. Támogatott vizsgálatfajták: Beton, Aszfalt, Talaj. 
LaborX - A magyar fejlesztésű LIMS program

A LaborX az adott laboratórium folyamataira illesztett adatkezelő rendszer, mely teljeskörű, integrált ügyviteli szolgáltatást biztosít.

A jelenlegi szigorú előírások, minőségbiztosítási rendszerek többek között megkövetelik a termék vizsgálatok mérési eredményeinek megfelelő visszakereshetőségét, lekérdezések és jelentések készítését.

A LaborX használatával kiváltható a papír alapú adatkezelés. Habár a minőségügyi rendszerek előírhatják az adatok papíron történő archiválását, a program használatával az adatokkal végzett műveletek látványosan felgyorsulnak, az egyes minták, vagy mintacsoportok eredményeinek lekérdezési ideje a papír alapú rendszerhez képest töredékére csökken. Mindazonáltal a rendszer támogatja a papír alapú dokumentációkezelést is, belőle kinyomtathatók a minőségügyi kézikönyv által előírt, a minták kezelésével kapcsolatos dokumentumok is.

A laboratórium által használt saját dokumentumformátumok nyomtatása a rendszerrel. A laboratórium által használt saját, akár akkreditált nyomtatványformátumokat a rendszerbe felvisszük, így a rendszer bevezetése után nem kell a bizonylatok formátumokat újra akkreditáltatni, illetve az átállás is egyszerűbb az új rendszerre.

A rendszerben tárolt adatok alapján kimutatások készíthetők, adatok exportálhatók, jelentések készíthetők. Nyomonkövethetők az egyes mintákhoz rendelt analízisek mérési eredményei, a minták elkészültségének mértéke, hatékonyabbá válik az adatszolgáltatási folyamat.

A laboratórium vezetősége így naprakész információkkal rendelkezhet a munka menetéről, a mérési eredményekről.

A LaborX rendszer specialitása, hogy minőségellenőrzést, illetve minősítést végző laboratóriumok esetében képes - a rendszerben tárolt egyedileg elkészíthető összetételek garantált értékei alapján, illetve, a szintén a rendszerben tárolt sávhatáros határértékek alapján - a minősítést végző felhasználónak kijelezni, hogy az adott minta vizsgált paraméterének mérési eredménye elfogadható-e, vagy sem.

Régi, elavult számítógépes laboratóriumi rendszer cseréje! Amennyiben laboratóriumuk használ erre a célra készült számítógépes rendszert, de avval elégedetlenek (és abból az adatok elektronikus módon kinyerhetők), vállaljuk, hogy a LaborX rendszert feltöltjük a régi rendszerből kiexportált élő adatokkal, hogy az átállás az új informatikai rendszerre minél zökkenőmentesebb legyen.


A LaborX Útépítési modul által támogatott vizsgálatok és jegyzőkönyvek:

A rendszer elvégzi a vizsgálatok és mérések szabvány szerinti számításait! A vizsgálati értékek lekérdezhetőek, kigyűjthetőek különböző szempontok szerint: pl. Km. szelvényenként, adott oldal vagy pálya szerint, mérési hely szerint!

 • Aszfaltvizsgálatok
  • Behajlásmérés
  • Etalon aszfaltkeverékvizsgálat
  • Fúrt aszfaltminták jellemzői
  • Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése
  • Ásványi anyagok vizsgálata
 • Betonvizsgálatok
  • Beton fagyállóság
  • Beton roncsolás
  • Frissbeton vizsgálat: konzisztencia, testsűrűség, víztartalom, cementtartalom
  • Megszilárdult beton vizsgálata(vízzáróság)
  • Tárcsás Ckt
 • Talajvizsgálatok
  • Izzítási veszteség meghatározása
  • Konzisztenciahatárok
  • Könnyűejtősúlyos teherbírás mérés
  • Radiometriás tömörségmérés
  • Szemeloszlás hidrometrálással
  • Szemeloszlás szitálással
  • Szemeloszlás vegyes eljárással
  • Tömöríthetőség (Proctor)
  • Víztartalom
  • Útpálya-szerkezetek teherbíró-képességének vizsgálata, Tárcsás vizsgálatA Mikrobiológiai LIMS almodul:

A LaborX Mikrobiológiai almodul támogatja a több párhuzamos, a különböző higításokkal végzett vizsgálatok adatainak rögzítését, illetve az előzetesen megadott rendeletileg szabályozott határértékek figyelembe vételével automatikus minta-tételminősítést végez.


Analitikai Labor modul

A laboratóriumi rendszer specialitása, hogy képes bármely felvitt sávhatáros határértékrendszer alapján automatikus mintaminősítésre, tehát törvényileg, vagy bármely termékenként előírt határértékek szerint automatikusan jelzi a minősítést végző felhasználónak, hogy az adott minta vizsgált paraméterének mérési eredménye elfogadható-e, vagy sem. (Pl. takarmánykeverő üzemek esetén a takarmánytörvény, vízügyi laboratóriumok esetén az ivó- és szennyvíz összetételére vonatkozó szabályozások alapján.)

©2009 Fiers Informatika Kft. - Minden jog fenntartva